10/5/16

Du học Nhật Bản, chắp cánh ước mơ


- Tư vấn về du học Nhật Bản và định hướng nghề nghiệp, có sự tham gia trực tuyến của đại diện Toyu từ Nhật Bản - Ưu đãi khi tham dự khóa học Tiếng Nhật N5 do Toyu tổ chức trong tháng 10/2016

- Tham dự phỏng vấn với đại diện các trường Nhật ngữ từ Nhật sang ( 28.10 và 2.11/2016)